Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26082112
Data (2024-05-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 4097
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 577/2020Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 21.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 576/2020Wydział Promocji i Turystyki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie koszulek T-SHIRT. 16.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 575/2020Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Skarbu Państwa w 2021 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi. 14.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 574/2020Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Miasta Toruń w 2021 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi. 14.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 573/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na prowadzenie usługi konserwacji i eksploatacji urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych i innych obiektów na terenie miasta Torunia. 14.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 572/2020Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na prenumeratę prasy codziennej oraz czasopism na 2021 rok. 11.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 571/2020Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na wsparcie serwisowe urządzeń sieciowych firmy CISCO użytkowanych w Urzędzie Miasta Torunia 10.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 570/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i składanie ofert na „Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej wszystkich elementów Centralnego Systemu Zarządzania Flotą i Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”. 10.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 569/2020Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług elektrycznych w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 09.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 568/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na usługę w zakresie codziennego ozonowania i dezynfekcji powierzchni oraz powietrza w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta Torunia. 08.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 567/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. I. „Sprzątanie 69 miejskich placów zabaw i terenów rekreacyjnych przy wymienionych placach zabaw w Toruniu”; II. „Przeprowadzanie czyszczenia powierzchni dotykowych sprzętu i wyposażenia z użyciem detergentu i dezynfekcji na 69 miejskich placach zabaw w Toruniu". 08.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 566/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury – stoły do ping ponga, stoły do gry w piłkę nożną, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne”. 08.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 565/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych typ Kali B zlokalizowanej na zewnątrz budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Bydgoskiej 5 w Toruniu. 07.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 564/2020Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 25 przełączników sieciowych (switch). 02.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 563/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 2 licencji: • Microsoft SQL Server 2019 Standard, pakiet 2 core – 2 licencje (2 x 2 core) (p/n: 7NQ-01581) Licencja musi Zamawiającemu zapewnić: - możliwość rejestracji na koncie VLSC Zamawiającego - być typu otwartego na zasadach OLP - być bezterminowa 01.12.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 562/2020Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych zlecanych przez Urząd Miasta Torunia w prasie codziennej o zasięgu lokalnym (obejmującym teren miasta Torunia) oraz ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim. 27.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 561/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na : "Wydruk i zakopertowanie personalizowanej korespondencji – zawiadomień do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń". 27.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 560/2020Biuro Kadr i Płac ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wybór Instytucji Finansowej Świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu Miasta Torunia 26.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 559/2020Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na usługę wsparcia serwisowego urządzeń sieciowych firmy Cisco 24.11.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 558/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej w zakresie usługi przechowywania pojazdów i postępowania z pojazdami usuniętymi z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, dostarczonymi na parking strzeżony obsługiwany przez oferenta. 23.11.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A