Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 28.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25781392
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 558/2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej w zakresie usługi przechowywania pojazdów i postępowania z pojazdami usuniętymi z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, dostarczonymi na parking strzeżony obsługiwany przez oferenta.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
01.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :wzór umowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 23-11-2020
Kto opublikował: Łukasz Łopatowski
Data publikacji: 23-11-2020 13:40:51
Kto zmodyfikował: Łukasz Łopatowski
Data ostatniej modyfikacji: 23-11-2020 13:43:55
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A