Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 4764094
Załatwianie spraw w urzędzie

Jak załatwić sprawę?

   
   
Znaleziono procedur: 272
1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 >>>
Symbol Procedura
WŚiE 6.14 Dofinansowanie - budowa przyłącza kanalizacji sanitarnaj ze studzienką rewizycyjną
WŚiE 6.13 Dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem.
WAiB 8.9 Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji
WAiB 8.14 Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę/zmiana pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
WŚiE 6.1 Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
WSA 2.9 Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszkańców
WZiPS 12.2 Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych - wydawanie
WZiPS 12.3 Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych - wydawanie*
WZiPS 12.6 Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności
WZiPS 12.5 Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
WZiPS 12.4 Orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
WZiPS 12.7 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
WSA 2.31 Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy
WSA 2.28 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
WSA 2.11 Wymeldowanie na podstawie decyzji administracyjnej

W bazie opisano sposób postępowania przy załatwianiu najczęściej spotykanych spraw w Urzędzie Miasta Torunia. Do większości postępowań są dołączone gotowe do wydrukowania i wypełnienia formularze.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A