Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 08.12.2023

Liczba wejść na stronę: 27571
Nazwa instytucji:

Gospodarka komunalna


Liczba jednostek: 3
1-3 
 
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
tel. 56 669 31 00
fax 56 661 21 09
e-mail: mzd@mzd.torun.pl
www.mzd.torun.pl
Zastępca Dyrektora Ireneusz Makowski 
 
Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Grudziądzka 126 B, 87-100 Toruń
tel. 56 612 22 10
fax 56 612 22 21
e-mail: mpu@mpu-torun.pl
www.mpu-torun.pl
dyrektor Stasiak Anna 
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grudziądzka 159b, 87-100 Toruń
tel. 56 657 75 00
fax 56 657 75 02
e-mail: zgm@zgm.torun.pl
www.zgm.torun.pl
dyrektor Mikulska Monika 

1-3 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A