Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 



UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 69099




Redakcja


Agata Cyrek
Jednostka UMT: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Agnieszka Ciecierska
Jednostka UMT: Biuro Kadr i Płac
Czynności: ogłoszenia o pracy w UMT

Agnieszka Schreiber
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Agnieszka Woźniak

Agnieszka Łyskawińska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa

Aleksandra Góra
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Aleksandra Ogrodowska
Czynności: Edycja bazy personalnej Urzędu Miasta Torunia

Aleksandra Rombalska
Jednostka UMT: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Czynności: edycja bazy zapytań ofertowych, poniżej 130 tys. zł netto

Alessandra Woszczyna
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Anita Murawska

Anna Białecka
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Anna Grzybowska
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: edycja działu Rada Miasta Torunia

Anna Karmienko
Czynności: zamówienia publiczne o wartości do 130 tys. zł netto

Anna Pokorzyńska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Anna Rasała

Arkadiusz Matusiewicz
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy nieruchomości

Artur Skubała
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Aurelia Kaszlewicz
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Barbara Ścigalska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Beata Czerwonka
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Telefon: 56 6223604
E-mail: b.czerwonka@um.torun.pl
Czynności: Aktualizacja informacji dotyczących Rady Miasta Torunia, rad okręgowych oraz uchwał RMT

Celina Stopińska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Dariusz Noskowicz
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Dawid Kołodzicki
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Dominika Smółka
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Dorota Dombrowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Dorota Idzikowska
Jednostka UMT: Wydział Spraw Administracyjnych
Czynności: Edycja kart informacyjnych mieszkańca w zakresie działania Wydziału Spraw Administracyjnych

Dorota Jatczak-Lewandowska
Jednostka UMT: Wydział Geodezji i Kartografii
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Dorota Knut
Jednostka UMT: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Dorota Szmigiel
Jednostka UMT: Biuro Kadr i Płac
Czynności: ogłoszenia o pracy w UMT

Elżbieta Bućko
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy nieruchomości miejskich

Elżbieta Koblańska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Emilia Zakrzewska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Ewa Osiurek
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Filip Tomasik
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Telefon: 56 6118691
E-mail: f.tomasik@um.torun.pl

Grzegorz Hrynek
Jednostka UMT: Biuro Projektów Informatycznych
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Halina Pomianowska
Jednostka UMT: Wydział Środowiska i Ekologii
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Iwona Więckowska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Izabela Boczar-Jagusz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Izabela Skowrońska
Jednostka UMT: Wydział Kultury

Janusz Majewski
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych prezydenta.

Janusz Roguski
Jednostka UMT: Wydział Podatków i Windykacji

Jarosław Kończal
Jednostka UMT: Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Joanna Antonowicz-Cymerska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Joanna Filus
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Wykazy nieruchomości do rozdysponowania

Joanna Iwaszkiewicz
Czynności: edycja kart informacyjnych mieszkańca, edycja bazy personalnej UMT

Joanna Nosewicz-Lewandowska
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych prezydenta

Joanna Stępień
Jednostka UMT: Wydział Obsługi Mieszkańców
Czynności: edycja bazy Kart Informacyjnych Mieszkańca, edycja bazy pracowników UMT, edycja bazy podmiotów miejskich

Joanna Szewczyk
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: Edycja danych dotyczących Rady Miasta Torunia

Jolanta Król
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Telefon:
E-mail:
Czynności: Publikacja zasobów w dziale Rada Miasta Torunia

Justyna Mudlaff
Jednostka UMT: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Kamil Cierpiałkowski
Jednostka UMT: Wydział Inwestycji i Remontów
Czynności: Zamówienia publiczne do 130 tys. zł netto.

Kamil Jeżewski
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Kamila Andrzejewska
Jednostka UMT: Biuro Kadr i Płac
Stanowisko: Kierownik Referatu

Kamila Góral
Jednostka UMT: Wydział Prawny
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych

Kamila Pietruszewska
Jednostka UMT: Wydział Inwestycji i Remontów
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Kamila Raniszewska

Katarzyna Błądek-Mikołajczyk

Katarzyna Kierys
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Publikacja ogłoszeń o przetargach na nieruchomości, publikacja wykazów nieruchomości do zbycia

Katarzyna Kołodziej
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Katarzyna Prońko-Klim
Jednostka UMT: Wydział Kultury

Katarzyna Wesołowska
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Katarzyna Woziwodzka
Jednostka UMT: Wydział Geodezji i Kartografii
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Magdalena Brończyk
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Magdalena Dzierżak
Jednostka UMT: Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego

Magdalena Piernik
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Magdalena Sowińska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Magdalena Żuchowska
Jednostka UMT: Wydział Obsługi Mieszkańców
Czynności: edycja bazy Kart Informacyjnych Mieszkańca, edycja bazy pracowników UMT, edycja bazy podmiotów miejskich

Maja Nakonowska
Jednostka UMT: Wydział Sportu i Rekreacji

Marcin Kiczorowski
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Marek Wiliński
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: edycja działu Rada Miasta Torunia

Marek Łochocki
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Maria Wiśniewska
E-mail: m.wisniewska@um.torun.pl
Czynności: Edycja bazy zarządzeń PMT

Marta Faron – Kamińska
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Martyna Mielcarz-Iwińska
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Marzenna Ruszkowska
Czynności: Edycja bazy danych kontroli

Małgorzata Orgacka
Jednostka UMT: Wydział Edukacji

Małgorzata Ptaszek
Jednostka UMT: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

Małgorzata Rudnicka
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Małgorzata Schwarz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Małgorzata Żelazkiewicz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Michał Balicki
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Michał Kajacz
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Michał Kruk
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Mirosław Bulczyński
Jednostka UMT: Wydział Środowiska i Ekologii
E-mail: m.bulczynski@um.torun.pl
Czynności: edycja bazy zgłoszeń dotyczących instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

Monika Ząbik
Jednostka UMT: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro.

MS
Czynności: Prace informatyczne

Natalia Zając
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: publikacja informacji dotyczących zgłoszeń budowlanych

Paulina Bulsiewicz
Jednostka UMT: Wydział Obsługi Mieszkańców

Paulina Żuchowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Paweł Czyża
Jednostka UMT: Wydział Promocji i Turystyki

Paweł Piotrowicz
Jednostka UMT: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Telefon: 56 6118747
E-mail: p.piotrowicz@um.torun.pl
Stanowisko: Dyrektor wydziału
Czynności: Koordynator Redakcji BIP. Nadzór nad aktualizacją wszystkich danych zawartych w biuletynie.

Piotr Kalinowski
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Radosław Tyczyński
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Robert Dąbrowski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
E-mail: r.dabrowski@um.torun.pl
Czynności: Edycja wykazów nieruchomości przeznaczonych do rozdysponowania oraz bazy z ogłoszeniami o zamówieniach publicznych o wartości do 30.000 Euro.

Sylwia Dąbrowska
Jednostka UMT: Biuro Rady Miasta
Czynności: Publikacja treści w dziale Rada Miasta Torunia

Sławomir Betcher
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności
Czynności: Publikacja zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Sławomir Maciejewski
Jednostka UMT: Biuro Obsługi Urzędu

Tomasz Kamiński
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Tomasz Kunert
Jednostka UMT: Wydział Promocji i Turystyki
E-mail: t.kunert@um.torun.pl
Stanowisko: inspektor
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Wiesław Klonowski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Wioleta Sałatowska
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Edycja bazy danych: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Wojciech Pawlik
Jednostka UMT: Wydział Ochrony Ludności

Wojciech Włodarek

Zbigniew Pluta
Jednostka UMT: Wydział Architektury i Budownictwa
Czynności: Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa

Łukasz Naskręt
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej

Łukasz Typek

Łukasz Łopatowski
Jednostka UMT: Wydział Gospodarki Komunalnej
Czynności: Edycja bazy zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A