Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 41120
Nazwa instytucji:

Edukacja


Placówki oświatowo - wychowawcze i inne

Przedszkola
Publiczne

Szkoły artystyczne

Szkoły podstawowe
Publiczne

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Publiczne

Szkoły specjalne

Liczba jednostek: 2
1-2 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87-100 Toruń
tel. 56 622 46 17, 648 10 41; 798 855 963
e-mail: sekretariat@ppp.torun.pl
www.ppp.torun.pl
p.o. dyrektora Iwona Preisner 
 
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 91
e-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl
Dyrektor Łukasz Nowak 

1-2 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A