Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25766725
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 563/2020

Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 2 licencji: • Microsoft SQL Server 2019 Standard, pakiet 2 core – 2 licencje (2 x 2 core) (p/n: 7NQ-01581) Licencja musi Zamawiającemu zapewnić: - możliwość rejestracji na koncie VLSC Zamawiającego - być typu otwartego na zasadach OLP - być bezterminowa

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
01.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Odpowiedzi na pytania 2
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Mariusz Szefera
Data wytworzenia: 01-12-2020
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 01-12-2020 13:35:08
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 02-12-2020 10:38:20
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A