Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 



UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25766927




Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 561/2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na : "Wydruk i zakopertowanie personalizowanej korespondencji – zawiadomień do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń".

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
27.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 27-11-2020
Kto opublikował: Wiesław Klonowski
Data publikacji: 27-11-2020 10:41:19
Kto zmodyfikował: Wiesław Klonowski
Data ostatniej modyfikacji: 10-12-2020 09:01:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A