Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 28.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25781325
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 577/2020

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
21.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
31.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Katarzyna Błądek-Mikołajczyk
Data wytworzenia: 21-12-2020
Kto opublikował: Katarzyna Błądek-Mikołajczyk
Data publikacji: 21-12-2020 18:37:25
Kto zmodyfikował: Katarzyna Błądek-Mikołajczyk
Data ostatniej modyfikacji: 21-12-2020 18:44:48
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A