Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25766919
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 570/2020

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i składanie ofert na „Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej wszystkich elementów Centralnego Systemu Zarządzania Flotą i Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
10.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
18.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :zał nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
- :zał nr 1 do OPZ - wykaz tablic
- :zał nr 2 - formularz
- :zał nr 2 - wykaz usług
- :zapytanie wersja edytowalna
- :wybór oferty
- :wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 10-12-2020
Kto opublikował: Aurelia Kaszlewicz
Data publikacji: 10-12-2020 13:09:16
Kto zmodyfikował: Aurelia Kaszlewicz
Data ostatniej modyfikacji: 05-01-2021 10:38:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A