Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 03.12.2023

Liczba wejść na stronę: 24535
Nazwa instytucji:

Bezpieczeństwo publiczne


Liczba jednostek: 1
1 
 
Straż Miejska
ul. Grudziądzka 157, 87-100 Toruń
tel. 56 622 58 77; tel. alarmowy: 986 (dyżurni TCZK)
fax 56 657 42 00
e-mail: sm@um.torun.pl
www.strazmiejska.torun.pl
Komendant Straży Miejskiej Bartulewicz Mirosław 

1 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A