Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448793
Data (2024-07-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 45.6730/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające o zmianie nazwy inwestycji w związku z postępowaniem administracyjnych dotyczącym ustalenia warunków zabudowy na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz. nr 938, obręb 63) 29.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6733/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Szymańskiego w Toruniu (działki nr 207/46, 207/6, 209/2, 142/72, 142/76 obręb 45) 29.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 355/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na usunięciu kolizji sieci elektroenergetycznej nn (budowa linii kablowej nn i demontaż linii napowietrznej o długości 81 m wraz z 2 stanowiskami słupowymi) przy ul. Łódzkiej w Toruniu (dz. nr 556, 663, 557, 664/3, 558, 664/5, 559/1, 662 obręb 74) 28.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 150/2022Data zgromadzenia: 15.10.2022
Godzina zgromadzenia: 17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Kopernika
28.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 149/2022Data zgromadzenia: 01.10.2022
Godzina zgromadzenia:12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski 36/38, przy wejściu do PDT-u
28.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 293/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenia krzewów”. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 292/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa opisanej w §4 pkt.8. Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do wskazanego regulaminu (w załączeniu). Wykonawcą takiej usługi może być jedynie podmiot, który spełnia wymagania ujęte w rozporządzeniu ministra cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 291/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim, części strefy buforowej UNESCO oraz Fortu Przyczółek Mostowy w Toruniu. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 290/2022Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego nie wpisanego do rejestru zabytków dla schronu artylerzystów A-5 zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Mazowieckiej 40 oraz ekspertyzy stanu technicznego budynku schronu jw. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 289/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania społecznego na grupie 500 mieszkańców Torunia oraz wśród urzędników Urzędu Miasta Torunia, a także przygotowanie i prezentacja raportu z badania. 27.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 148/2022Data zgromadzenia:01.10.2022
Godzina zgromadzenia:14.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,pod pomnikiem Kopernika
27.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 147/2022Data zgromadzenia:02.10.2022
Godzina zgromadzenia:11.40-15.20
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
27.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 81/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.177.2022.EB 27.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 354/2022Informuję, że Pani Janina Sypek dokonała zgłoszenia podłączenia kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Orlej 1 w Toruniu (dz. nr 656, obręb 31) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 26.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 353/2022Informuję, że Pani Grażyna Komenda dokonała zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Szubińskiej 8 w Toruniu (dz. nr 633, obręb 63) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 26.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 288/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Sadzenie konwalii na skwerze przy Alei św. Jana Pawła II 4-6” 26.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 287/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Odbetonowywanie drzew wraz z nasadzeniami krzewów w pasach drogowych w Toruniu”. 26.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 286/2022Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie koncepcji budowy miejsc do parkowania na odcinku ul. Watzenrodego od ul. Grasera do ul. Watzenrodego 8 wraz z zapewnieniem komunikacji i oświetleniem, z podziałem na 4 etapy realizacji robót 26.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 146/2022Data zgromadzenia: 01.10.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-17:30
Miejsce zgromadzenia: ulica Panny Marii przy kościele. Przejście od ulicy Panny Marii koło poczty i kościoła św. Ducha pod pomnik Mikołaja Kopernika.
26.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 80/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.09.2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.187.2021.EB 26.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A