Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 38114
Nazwa instytucji:

Spółki prawa handlowego


Liczba jednostek: 13
1-7 8-13 
 
PGE Toruń SA
ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
tel. 56 659 46 66, 56 659 46 00
fax 56 659 42 02
www.edftorun.pl

udział miasta 4,57%
prezes Robert Kowalski 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
tel. 56 639 81 19
fax 56 639 81 20
e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl
www.mpo.torun.pl

udział miasta 100%
prezes zarządu Grzegorz Brożek 
 
Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Watzenrodego 17, 87-100 Toruń
tel. 56 653 81 10
fax 56 653 81 10
e-mail: ttbs@ttbs.pl
www.ttbs.pl

udział miasta 100%
prezes Żółtowska Beata 
 
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
tel. 56 655 52 00, 56 655 52 04
fax 56 655 53 39
e-mail: zaklad@mzk.torun.pl
www.mzk.torun.pl

udział miasta: 100% 56 652 83 23 - tel. do zajezdni przy ul. Legionów 220
Prezes Zbigniew Wyszogrodzki 
 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00
fax 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
www.wodociagi.torun.com.pl

udział miasta 100%
Prezes Majewski Władysław 
 
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
ul. Kopernika 27, 87-100 Toruń
tel. 56 654 71 70; 502 542 203
fax 56 655 08 48
e-mail: fundusz@tfpk.pl
www.tfpk.pl

udział miasta 59,9%
prezes Mazur-Świerczyńska Monika 
 
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 699 55 00
fax 699 54 99
e-mail: sekretariat@tarr.org.pl
www.tarr.org.pl

udział miasta 32,62%
prezes Michał Korolko 

1-7 8-13 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A