Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 24.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25773520
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 572/2020

Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na prenumeratę prasy codziennej oraz czasopism na 2021 rok.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
11.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz ofertowy
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Alicja Roszkowska
Data wytworzenia: 11-12-2020
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 11-12-2020 13:25:06
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 22-12-2020 12:23:15
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A