Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26082112
Data (2024-05-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Rezolucje RMT

Ilość dokumentów: 6

Dokument Tytuł Data
Rezolucja RMT 1/2016w sprawie wybudowania sieci wodociągowej w ul. Winnica. 07.04.2016
Rezolucja RMT 3/2012w sprawie możliwości budowy nowej linii tramwajowej do lewobrzeżnej części Torunia. 17.05.2012
Rezolucja RMT 2/2011w sprawie podejmowania działań zmierzających do ograniczenia ruchu tranzytowego samochodów ciężarowych w granicach administracyjnych Torunia. 28.07.2011
Rezolucja RMT 1./2010w sprawie ulicy Nieszawskiej w Toruniu. 16.12.2010
Rezolucja RMT 1/2010w sprawie lokalizacji oraz utworzenia zastępczej, tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle w Toruniu. 18.03.2010
Rezolucja RMT 1/2005w sprawie lokalizacji mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Toruniu w ciągu drogi krajowej nr 15. 17.02.2005


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A