Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25766856
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 564/2020

Biuro Projektów Informatycznych Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 25 przełączników sieciowych (switch).

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
02.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
08.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Piotr Konstanty
Data wytworzenia: 02-12-2020
Kto opublikował: Marta Faron – Kamińska
Data publikacji: 02-12-2020 12:43:46
Kto zmodyfikował: Marta Faron – Kamińska
Data ostatniej modyfikacji: 02-12-2020 12:44:31
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A