Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 23.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26230299
Data (2024-06-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 110/2022Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu II etapu konsultacji społecznych „Wspólnie o programie na 2023 r.” w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. 19.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 109/2022Prezydent Miasta Torunia informuje, że od 24 września do 3 października 2022 r. odbędzie się głosowanie na projekty do Budżetu obywatelskiego w Toruniu na rok 2023 oraz podaje do wiadomości listy projektów do głosownia oraz projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie. 16.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 77/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.189.2022.EB 16.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 75/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 września 2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (WGN.6840.1.14.2018.IW - ul. Mickiewicza 89 lok. nr 14) 16.09.2022
Zagospodarowanie przestrzenne 15/2022Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 16.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 46. sesji (15.09.2022r.) 16.09.2022
Uchwała RMT 947/2022w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 czerwca 2022 r. 15.09.2022
Uchwała RMT 946/2022w sprawie rozpatrzenia skarg z dnia 3 sierpnia 2022 r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 945/2022w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2022 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 15.09.2022
Uchwała RMT 944/2022w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2022 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 943/2022w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 czerwca 2022 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 942/2022w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli prowadzenia procedury dzierżawy gruntów za 2021 rok w wybranych miesiącach. 15.09.2022
Uchwała RMT 941/2022w sprawie nadania nazwy skweru: skwer prof. Bohdana Rymaszewskiego. 15.09.2022
Uchwała RMT 940/2022zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2022 roku. 15.09.2022
Uchwała RMT 939/2022zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2022. 15.09.2022
Uchwała RMT 938/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050. 15.09.2022
Uchwała RMT 937/2022w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2022 i 2023. 15.09.2022
Uchwała RMT 936/2022w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020 – 2023”. 15.09.2022
Uchwała RMT 935/2022w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 934/2022w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym, gminnego lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu na okres 11 lat. 15.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A