Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 22.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25766757
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 562/2020

Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych zlecanych przez Urząd Miasta Torunia w prasie codziennej o zasięgu lokalnym (obejmującym teren miasta Torunia) oraz ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
27.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Opis przedmiotu zamówienia
- :Formularz oferty
- :Informacja o wyborze
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: BOU
Kto wytworzył: Alicja Roszkowska
Data wytworzenia: 27-11-2020
Kto opublikował: Marcin Kiczorowski
Data publikacji: 27-11-2020 17:31:11
Kto zmodyfikował: Marcin Kiczorowski
Data ostatniej modyfikacji: 10-12-2020 09:04:46
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A