Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 157089
Numery kont bankowych

Urząd Miasta Torunia

 


UWAGA!

Wpłaty gotówkowe na rzecz Gminy Miasta Toruń dokonywane w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego miasta Torunia są przyjmowane bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, a w szczególności za:

 • pełnomocnictwo
 • wydanie zaświadczenia
 • wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy (VAT 24)
 • potwierdzenie rejestracji
 • pozwolenie na budowę
 • warunki zabudowy

  należy wnosić na konto: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799


 • wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy - opłaty należy wnosić na konto: 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127

 


Opłaty komunikacyjne:

 • przerejestrowanie pojazdu
 • rejestracja czasowa na wniosek
 • rejestracja nowego samochodu
 • rejestracja pojazdu drogą elektroniczną
 • rejestracja samochodu z zagranicy
 • wtórnik dowodu rejestracyjnego-wydanie w przypadku utraty
 • wtórnik dowodu rejestracyjnego-wydanie w przypadku zniszczenia
 • wtórnik Karty Pojazdu-wydanie
 • wtórnik nalepki kontrolnej-wydanie
 • wtórnik tablic rejestracyjnych-wydanie
 • wycofanie czasowe pojazdu z ruchu
 • wymiana dowodu rejestracyjnego-brak miejsca na wpis badania techniczne
 • wymiana dowodu rejestracyjnego-zmiana adresu i nazwiska
 • wymiana podwozia lub ramy - dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
 • wymiana tablic rejestracyjnych
 • zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu

  należy wnosić na konto: 33 1160 2202 0000 0002 7221 2086


Wpłaty za:

 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności
 • wykup mieszkania lub gruntów Gminy
 • opłata adiacencka
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  należy wnosić na konto: 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127

 


Wpłaty za:

 • dzierżawę gruntów Gminy
 • trwały zarząd gruntami Gminy

  należy wnosić na konto: 08 1160 2202 0000 0001 5906 0581

 


Wpłaty za:

 • wieczyste użytkowanie gruntów Gminy

  należy wnosić na konto: 11 1160 2202 0000 0002 7172 9422


Wpłaty za:

 • udostępnienia danych z ewidencji ludności

  należy wnosić na konto: 94 1160 2202 0000 0000 6171 9242

 


Wpłaty za:

 • wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
 • trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa
 • dzierżawa gruntów Skarbu Państwa
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa  w prawo własności
 • wykup gruntu Skarbu Państwa

  należy wnosić na konto: 91 1160 2202 0000 0000 6171 9199

 


Wpłaty podatków i opłat lokalnych, w szczególności:

 • podatek od nieruchomości
 • podatek od środków transportu
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • opłata miejscowa

  należy wnosić na konto: 53 1160 2202 0000 0000 6171 9204

 


Wpłaty związane z:

 • należnościami dochodzonymi w trybie egzekucji administracyjnej

  należy wnosić na konto: 90 1160 2202 0000 0001 3296 6105

 


Wpłaty za:

 • mandaty

  należy wnosić na konto: 61 1160 2202 0000 0001 1862 7214

 


Wpłaty za:

 • karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

  należy wnosić na konto: 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401

  


Wpłaty za:

 • gospodarowanie zasobem geodezyjnym

  należy wnosić na konto: 98 1160 2202 0000 0000 6171 9170

  


Uwaga!
W szczególnych przypadkach mogą być stosowane dodatkowe numery kont i wówczas klient urzędu otrzymuje informację na ten temat bezpośrednio w korespondencji dotyczącej sprawy.


Ważne dla osób płacących z kont zagranicznych:

 • numer SWIFT Banku Millennium S.A.: BIGBPLPWXXX
  (jest to międzynarodowe oznaczenie banku prowadzącego rachunki Gminy Miasta Toruń)

 • numer IBAN dla Polski: PL
  (jest to dwuliterowy kod kraju poprzedzający każdy numer rachunku bankowego, na który dokonywana jest wpłata, pisany w ciągu bez spacji, np.: PL37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 czy PL33 1160 2202 0000 0002 7221 2086)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 20-01-2022 16:12:06
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt