Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26082112
Data (2024-05-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Apele RMT

Ilość dokumentów: 37
1-20 21-37 

Dokument Tytuł Data
Apel RMT 5/2022w sprawie podjęcia działań w celu ochrony części terenów położonych w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu. 09.06.2022
Apel RMT 4/2022w sprawie poselskiego projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu z dawnej biblioteki króla Macieja Korwina, znajdującego się w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. 17.02.2022
Apel RMT 3/2021w sprawie podjęcia działań w celu ochrony terenów zieleni przy ul. Waryńskiego. 16.12.2021
Apel RMT 2/2021o wypracowanie i wdrożenie przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych mechanizmów rekompensujących utratę dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku PIT. 17.06.2021
Apel RMT 1/2019w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów. 21.11.2019
Apel RMT 7/2018o kontynuowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów 19.04.2018
Apel RMT 6/2017w sprawie podjęcia oraz zintensyfikowania przez organy administracji rządowej oraz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego działań na rzecz kompleksowej polityki w walce z emisją szkodliwych substancji do powietrza. 23.11.2017
Apel RMT 5/2017w sprawie budowy portu przeładunkowego w Toruniu. 23.11.2017
Apel RMT 4/2016w sprawie lokalizacji siedziby Izby Administracji Skarbowej w Toruniu. 21.07.2016
Apel RMT 3/2016w sprawie zachowania autonomii i integralności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 12.05.2016
Apel RMT 2/2016w sprawie realizacji budowy drogi ekspresowej S 10 między Toruniem i Bydgoszczą. 25.02.2016
Apel RMT 1/2015dotyczy wpisania drogi ekspresowej S10 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz połączenia Torunia w węźle Toruń Południe (Czerniewice) autostrady A1 z drogą krajową nr 91. 22.01.2015
Apel RMT 8/2014w sprawie wprowadzenia bezpłatnego przejazdu autostradą A1 na odcinku między węzłami Turzno-Czerniewice oraz przywrócenia bezpośredniego połączenia Torunia z węzłem Czerniewice. 04.09.2014
Apel RMT 7/2014o zmianę ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 10.04.2014
Apel RMT 6/2014ws. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 20.03.2014
Apel RMT 5/2013w sprawie dofinansowania inwestycji pn. „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. 05.09.2013
Apel RMT 4/2012o uczczenie i zachowanie w pamięci tragicznych wydarzeń sprzed 31 lat związanych z wprowadzeniem stanu wojennego. 13.12.2012
Apel RMT 3/2011w sprawie bezpłatnego przejazdu Autostradową Obwodnicą Torunia na odcinku Czerniewice-Lubicz. 02.06.2011
Apel RMT 2/2011w sprawie finansów jednostek samorządu terytorialnego. 12.05.2011
Apel RMT 1/2011w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w zakresie pozyskania środków na dofinansowanie przebudowy ul. Nieszawskiej. 24.02.2011

1-20 21-37 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A