Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 19.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26444884
Data (2024-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Sprawozdania

Ilość dokumentów: 77
1-20 21-40 41-60 61-77 

Dokument Tytuł Data
Sprawozdania 4/2022Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2021. 02.06.2022
Sprawozdania 3/2022Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. 31.05.2022
Sprawozdania 2/2022Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2021 r. 31.03.2022
Sprawozdania 1/2022Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2021 roku. 10.02.2022
Sprawozdania 4/2021Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 17.06.2021
Sprawozdania 3/2021Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2020. 25.05.2021
Sprawozdania 2/2021Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2020 r. 26.03.2021
Sprawozdania 1/2021Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2020 roku. 11.03.2021
Sprawozdania 4/2020Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. 10.06.2020
Sprawozdania 3/2020Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2019. 29.05.2020
Sprawozdania 2/2020Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2019 r. 10.04.2020
Sprawozdania 1/2020Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2019 roku. 05.02.2020
Sprawozdania 6/2019Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2018. 14.02.2020
Sprawozdania 5/2019Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 03.06.2019
Sprawozdania 4/2019Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2018. 31.05.2019
Sprawozdania 3/2019Sprawozdania z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Torunia w 2018 roku. 21.05.2019
Sprawozdania 2/2019Sprawozdanie z konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w 2018 r. 04.04.2019
Sprawozdania 1/2019Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2018 roku 15.02.2019
Sprawozdania 6/2018Toruń 2014-2018. Raport podsumowujący działania samorządu miasta Torunia w VII kadencji samorządu terytorialnego. 18.10.2018
Sprawozdania 5/2018Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. 12.06.2018

1-20 21-40 41-60 61-77 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A