Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 25.07.2024

Liczba wejść na stronę: 16958
Słownik skrótów

Rozwinięcie skrótów stosowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
GMT - Gmina Miasta Toruń
km - kilometr
kw. - kwadratowy
m - metr
LO - liceum ogólnokształcące
min. - minuty
npm - nad poziomen morza
PMT - Prezydent Miasta Torunia
pn., płd., wsch., zach. - północ, południe, wschód, zachód
RMT - Rada Miasta Torunia
RP - Rzeczpospolita Polska
Rb-27S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-28S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
st. - stopnie
UMT - Urząd Miasta Torunia
zł - złoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 08-12-2015
Kto opublikował: MS
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: MS
Data ostatniej modyfikacji: 08-12-2015 12:22:16
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt