Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 21.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25765107
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 575/2020

Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do składania ofert na świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Skarbu Państwa w 2021 r. w zakresie przeprowadzania podziałów geodezyjnych, weryfikacji ewidencji gruntów oraz wznowień granic, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączonym zapytaniu o cenę usługi.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
14.12.2020
Data wejścia w życie:
14.12.2020
Utrata mocy:
29.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :zal
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Łukasz Kowalkowski
Data wytworzenia: 15-12-2020
Kto opublikował: Robert Dąbrowski
Data publikacji: 15-12-2020 12:43:14
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-03-2021 09:46:02
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A