Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448740
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 566/2020

Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz konserwacja i utrzymanie elementów małej architektury – stoły do ping ponga, stoły do gry w piłkę nożną, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne”.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
08.12.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
16.12.2020
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz ofertowy.
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Tomasz Kozłowski
Data wytworzenia: 08-12-2020
Kto opublikował: Anna Rasała
Data publikacji: 08-12-2020 12:28:11
Kto zmodyfikował: Anna Rasała
Data ostatniej modyfikacji: 08-12-2020 12:29:16
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A