Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 21.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25764959
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 560/2020

Biuro Kadr i Płac ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wybór Instytucji Finansowej Świadczącej usługi zarządzania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Urzędu Miasta Torunia

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.11.2020
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Formularz oferty
- :informacja wyborze oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Kamila Andrzejewska
Data wytworzenia: 26-11-2020
Kto opublikował: Grzegorz Hrynek
Data publikacji: 26-11-2020 11:34:17
Kto zmodyfikował: Grzegorz Hrynek
Data ostatniej modyfikacji: 18-02-2021 12:13:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A