Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Poniedziałek, 27.05.2024

Liczba wejść na stronę: 33254
Podatki i opłaty lokalne w poprzednich latach

 Podatki i opłaty lokalne w latach:

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
20142013


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2021 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
uchwała nr 472/2020 RMT

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracjiDeklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)

Deklaracja - osoby prawne
DN-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-1
ZDN-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDN-2
ZDN-2 - wersja xlsx • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracjiDeklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)

formacja - osoby fizyczne

IN-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-1

ZIN-1 - wersja xlsx


Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIN-2

ZIN-2 - wersja xlsx


Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIN-3


ZIN-3 - wersja xlsxDruki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 503 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 498 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 499 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej

UCHWAŁA NR 500 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 501 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 502 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa: uchwała nr 471/2020 RMT


 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja - osoby prawne
DR-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-1

ZDR-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDR-2

ZDR-2 - wersja xlsx

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja - osoby prawne
IR-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-1

ZIR-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIR-2

ZIR-2 - wersja xlsx
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIR-3

ZIR-3 - wersja xlsx

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja - osoby prawne

DL-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-1

ZDL-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDL-2


ZDL-2 - wersja xlsx

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja - osoby prawne

IL-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-1

ZIL-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIL-2

ZIL-2 - wersja xlsx
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIL-3

ZIL-3 - wersja xlsx

 

5. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


6. Opłata miejscowa

Stawki:

Uchwała nr 430/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.


7. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowejKOMUNIKATY

- od dnia 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

- decyzje ustalające wysokość podatku na 2021 rok będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Podatek można opłacać na indywidualny numer konta podany na każdej decyzji. Wpłat bez prowizji można dokonać w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B.
Materiały dodatkowe: Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2020 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
uchwała nr 245/2019 RMT

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
DN-1

DN-1 interaktywny
DN-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZDN-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZDN-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
-


 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Informacja - osoby fizyczne
IN-1

IN-1 interaktywny
IN-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZIN-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZIN-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
ZIN-3Druki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 666 RMT z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 682 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 683 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej

UCHWAŁA NR 684 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 685 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 686 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa: uchwała nr 246/2019 RMT


 • Wzory deklaracji: DT-1(6).pdf, DT-1/A(6).pdf - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2025)

 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
DR-1
DR-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZDR-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZDR-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
-

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
IR-1
IR-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZIR-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZIR-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
ZIR-3

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
DL-1
DL-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZDL-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZDL-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
-

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
IL-1
IL-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZIL-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZIL-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
ZIL-3

 

5. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


6. Opłata miejscowa

Stawki:

Uchwała nr 430/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.


7. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowejKOMINUKATY

- od dnia 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

-  decyzje ustalające wysokość podatku na 2019 rok będą doręczane przez pracowników Urzędu Miasta Torunia. Na żądanie podatnika urzędnicy zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi. Decyzje będą doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-20.00 (w dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu).

 

Podatek można opłacać na indywidualny numer konta podany na każdej decyzji. Wpłat bez prowizji można dokonać w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00) lub we wszystkich placówkach Banku Millennium

Adresy placówek Banku Millennium w Toruniu:

- Rynek Nowomiejski 21, pn. – pt. w godz. 9.30 – 17.00
- ul. Szosa Chełmińska 17, pn. – pt. w godz. 9.30-17.00
- ul. Łyskowskiego 8 , pn. – pt. w godz. 9.00-16.30
- ul. Wyszyńskiego 10a , pn. – pt. w godz. 9.30-17.00
- ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza), pn. - pt. w godz. 9.00-20.00, sob. w godz. 9.00-18.00
Materiały dodatkowe:


 


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
uchwała nr 953/2018 RMT

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
DN-1

DN-1 interaktywny
DN-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZDN-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZDN-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
-

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Informacja - osoby fizyczne
IN-1

IN-1 interaktywny
IN-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZIN-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZIN-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
ZIN-3


Druki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 666 RMT z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 682 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 683 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej

UCHWAŁA NR 684 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 685 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 686 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa: uchwała nr 954/2018 RMT


 • Wzory deklaracji: DT-1(6).pdf, DT-1/A(6).pdf - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2025)

 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
DR-1
DR-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZDR-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZDR-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
-

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
IR-1
IR-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZIR-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZIR-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
ZIR-3

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
DL-1
DL-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZDL-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZDL-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
-

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji
Deklaracja - osoby prawne
IL-1
IL-1
Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Z/2
ZIL-1
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
-
ZIL-2
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników
Z/1
ZIL-3

 

5. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


6. Opłata miejscowa

Stawki:

Uchwała nr 430/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.


7. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowejKOMINUKATY

- od dnia 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

-  decyzje ustalające wysokość podatku na 2019 rok będą doręczane przez pracowników Urzędu Miasta Torunia. Na żądanie podatnika urzędnicy zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru. Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi. Decyzje będą doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-20.00 (w dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu).

 

Podatek można opłacać na indywidualny numer konta podany na każdej decyzji. Wpłat bez prowizji można dokonać w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00) lub we wszystkich placówkach Banku Millennium

Adresy placówek Banku Millennium w Toruniu:

- Rynek Nowomiejski 21, pn. – pt. w godz. 9.30 – 17.00
- ul. Szosa Chełmińska 17, pn. – pt. w godz. 9.30-17.00
- ul. Łyskowskiego 8 , pn. – pt. w godz. 9.00-16.30
- ul. Wyszyńskiego 10a , pn. – pt. w godz. 9.30-17.00
- ul. Broniewskiego 90 (CH Plaza), pn. - pt. w godz. 9.00-20.00, sob. w godz. 9.00-18.00Materiały dodatkowe:Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
uchwała nr 680/2017 RMT z dnia 23.11.2017r.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną:

 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Druki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 666 RMT z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 682 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 683 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej

UCHWAŁA NR 684 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 685 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 686 RMT z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa:
Uchwała nr 681/2017 RMT z dnia 23.11.2017r.


 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:
 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:
 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

5. Opłata od posiadania psów

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2014 roku nie obowiązuje opłata od posiadania psów!

Osoby, które nie uregulowały opłaty od posiadania psów za lata poprzednie powinny dokonać tego niezwłocznie w kasie Urzędu Miasta Torunia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium nr 53 1160 2202 0000 0000 6171 9204.

Patrz: uchwała nr 427/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.

 

6. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


7. Opłata miejscowa

Stawki:

Uchwała nr 430/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.


8. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej
Materiały dodatkowe:Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
Uchwała nr 435/2016 RMT z dnia 27.10.2016 r.


 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Druki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 666 RMT z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 769 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 166/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 769 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 770 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 167/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 770 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR 771 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 168/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 771 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 772 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 169/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 772 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 773 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 170/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 773 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa:
Uchwała nr 454/2016 RMT z dnia 27.10.2016 r.


 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:
 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:
 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

5. Opłata od posiadania psów

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2014 roku nie obowiązuje opłata od posiadania psów!

Osoby, które nie uregulowały opłaty od posiadania psów za lata poprzednie powinny dokonać tego niezwłocznie w kasie Urzędu Miasta Torunia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium nr 53 1160 2202 0000 0000 6171 9204.

Patrz: uchwała nr 427/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.

 

6. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


7. Opłata miejscowa

Stawki:

Uchwała nr 430/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.


8. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej


----------------------------------------------------------------------

Materiały dodatkowe:

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2016 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
Uchwała nr 171/2015 RMT z dnia 29.10.2015 r.


 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Druki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 666 RMT z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 769 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 166/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 769 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 770 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 167/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 770 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR 771 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 168/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 771 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 772 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 169/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 772 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 773 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 170/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 773 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa:
Uchwała nr 172/2015 RMT z dnia 29.10.2015 r.


 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:
 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:
 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

5. Opłata od posiadania psów

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2014 roku nie obowiązuje opłata od posiadania psów!

Osoby, które nie uregulowały opłaty od posiadania psów za lata poprzednie powinny dokonać tego niezwłocznie w kasie Urzędu Miasta Torunia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium nr 53 1160 2202 0000 0000 6171 9204.

Patrz:
uchwała nr 427/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.

 

6. Opłata targowa

Stawki:
Uchwała nr 205/2011 RMT z dnia 27.10.2011 r.

 

7. Opłata miejscowa

Stawki:

Uchwała nr 430/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.


8. Opłata skarbowa

wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej


----------------------------------------------------------------------

Materiały dodatkowe:Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 r.:

 

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
Uchwała RMT 879/2014 z dnia 23.10.2014 r.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną (np. miejsca postojowe w halach garażowych):
 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:
 • Załączniki:

 

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 666 RMT z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 769 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 166/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 769 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 770 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 167/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 770 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR 771 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 168/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 771 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 772 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 169/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 772 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 773 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.
uchwały związane:
 • UCHWAŁA NR 170/15 RMT z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę nr 773 RMT z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa:
Uchwała nr 880/2014 RMT z dnia 23.10.2014 r.


 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:
 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:
 • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:

 

5. Opłata od posiadania psów

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2014 roku nie obowiązuje opłata od posiadania psów!

Osoby, które nie uregulowały opłaty od posiadania psów za lata poprzednie powinny dokonać tego niezwłocznie w kasie Urzędu Miasta Torunia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Torunia w Banku Millennium nr 53 1160 2202 0000 0000 6171 9204.

Patrz:
uchwała nr 427/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.

 

6. Opłata targowa

Stawki:
Uchwała nr 205/2011 RMT z dnia 27.10.2011 r.

 

7. Opłata miejscowa

Stawki:

Uchwała nr 430/2012 RMT z dnia 22.11.2012 r.


8. Opłata skarbowa

wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej


----------------------------------------------------------------------

Materiały dodatkowe:

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz, Janusz Roguski
Data wytworzenia: 02-12-2008
Kto opublikował: Administrator
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: MS
Data ostatniej modyfikacji: 28-12-2021 11:03:48
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt