Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024

Liczba wejść na stronę: 25981184
Data (2024-04-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 135/2022Data zgromadzenia: 17.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie Rynek Nowomiejski,
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Dobrzyńska, Plac Pokoju Toruńskiego, Waryńskiego, Antczaka, Studzienna, Sobieskiego, Skłodowskiej-Curie, Wschodnia, Rydygiera, Łyskowskiego, Dziewulskiego, Wyszyńskiego, Konstytucji 3-go Maja, Przy Skarpie, Szosa Lubicka, Rydygiera, Mocarskiego, Jodłowa, Rydygiera, Wschodnia, Skłodowskiej-Curie, Plac Pokoju Toruńskiego, Dobrzyńska, Plac Św. Katarzyny, Szumana, Wały gen. Sikorskiego, Plac Teatralny, Rynek Staromiejski,
Zakończenie: Rynek Staromiejski.
07.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6733/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie położonym przy Al. Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK oraz przy Al. Św. Jana Pawła II 8 (części działek nr 334 i 259/2, obręb 13) 07.09.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.37/2022Instalacja radiokomunikacyjna - RTON Toruń Grebocin CERGIA 06.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 325/2022Informuję, że Pan Stanisław Szymański dokonał zgłoszenia budowy zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szosa Chełmińska 267 w Toruniu (dz. nr 821, 823, obręb 31) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 06.09.2022
Zarządzenie PMT 322/2022w sprawie przeprowadzenia naboru do Wydziału Księgowości w Urzędzie Miasta Torunia 06.09.2022
Zarządzenie PMT 321/2022w sprawie przeprowadzenia naboru do Wydziału Podatków i Windykacji w Urzędzie Miasta Torunia 06.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 262/2022Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na „Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Przybyszewskiego w Toruniu”. 06.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 72/2022Obwieszczenie Prezydenta miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.177.2020.EB. 06.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 324/2022Informuję, że Pan Andrzej Sztubecki dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (w trakcie realizacji) przy ul. Skłodowskiej – Curie 12 w Toruniu (dz. nr 251 obręb 49) 05.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 323/2022Informuję, że Pan Piotr Jesionowski dokonał zgłoszenia przebudowy z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wilczej 1 w Toruniu (dz. nr 726, 784, obręb 31) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 05.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 322/2022Informuję, że Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do granicy działek przy ul. Przelot i Działowej w Toruniu (dz. nr 163/2, 164/13, 164/17, 176/1, obręb 54) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 05.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 261/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę tonerów, tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta Torunia. 05.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 134/2022Data zgromadzenia: 07.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 18:00-20:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku M.Kopernik. Przejście od pomnika M. Kopernika ulicą Szeroką, Królowej Jadwigi do Rynku Nowomiejskiego. Powrót tymi samymi ulicami do pomnika M. Kopernika.
05.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 71/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.82.2022.JF 05.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.6733.1/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Licealnej na działkach nr 304 i 246, obręb 73 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. św. Wojciecha 21A w Toruniu (działka nr 264). 05.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6733.1/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na działce 481, obręb 50 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowej 1B w Toruniu (działka nr 426/2, obręb 50). 05.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 321/2022Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa Szosa Okrężna 28-42 dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Sz. Okrężnej 28-42 w Toruniu (dz. nr 13/1, 15/1, 18/1, 44/1, obręb 5) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 02.09.2022
Zarządzenie PMT 320/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Toruniu 02.09.2022
Zarządzenie PMT 319/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu 02.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 260/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwraca się z prośbą o przesłanie informacji cenowej (cena netto i brutto) dotyczącej wykonania usługi usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim, części strefy buforowej UNESCO oraz Fortu Przyczółek Mostowy w Toruniu. 02.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A