Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26094384
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 269/2022

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania 3 krótkich (180-300 sekund) materiałów filmowych promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
13.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
21.09.2022
Tekst dokumentu: w formacie html
w formacie pdf
Załączniki: - :Zał. 1 Formularz szacowania
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Emanuel Okoń
Data wytworzenia: 13-09-2022
Kto opublikował: Agata Cyrek
Data publikacji: 13-09-2022 11:51:37
Kto zmodyfikował: Agata Cyrek
Data ostatniej modyfikacji: 13-09-2022 11:53:11
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A