Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26094304
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 270/2022

Zapytanie ofertowe Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia na usługę przeprowadzenia badania ankietowego na wybranej próbie uczniów i ich rodziców w toruńskich jednostkach oświatowych Gminy Miasta Toruń oraz wykonanie zestawienia statystycznego wyników badania

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
14.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Pobierz treść zapytania ofertowego
- :Pobierz komplet dokumentów
- :Pobierz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Łukaszewska
Data wytworzenia: 14-09-2022
Kto opublikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data publikacji: 14-09-2022 13:45:02
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 27-09-2022 12:06:51
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A