Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 13.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26399108
Data (2024-07-13)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 270/2022Zapytanie ofertowe Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia na usługę przeprowadzenia badania ankietowego na wybranej próbie uczniów i ich rodziców w toruńskich jednostkach oświatowych Gminy Miasta Toruń oraz wykonanie zestawienia statystycznego wyników badania 14.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 139/2022Data zgromadzenia:18.09.2022
Godzina zgromadzenia:12.00-16.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
14.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 76/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.165.2022.EB 14.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 74/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.159.2022.EB. 14.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 338/2022Informuję, że PAK Inwestycje sp. z o.o. poprzez pełnomocnika Pana Andrzeja Jaranowskiego dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu (dz. nr 509/1, 523/1, 523/2, 531/1, 531/2 obręb 43) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 337/2022Informuję, że Pani Elżbieta Kaniecka i Pan Wiesław Kaniecki dokonał zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Plebiscytowej 10 w Toruniu. (działka nr 297 obręb 74, zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami 13.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 336/2022Informuję, że Pan Artur Bochyński dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Okólna 184 w Toruniu (dz. nr 780 obręb 67) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 13.09.2022
Zarządzenie PMT 329/2022w sprawie zmiany składu Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Torunia do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2022 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 13.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 269/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania 3 krótkich (180-300 sekund) materiałów filmowych promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 13.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 138/2022Data zgromadzenia: 16.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
13.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 137/2022Data zgromadzenia: 15.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 10:00-12:00
Miejsce zgromadzenia: Targowisko ul. Szosa Chełmińska
13.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 73/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.149.2022.EB 13.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1..6733.71/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Prezydenta Miasta Torunia, z dnia 14 kwietnia 2021 r. znak WAiB.6733.11.7.12.2021 DK KZ, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Teatru Muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku Kinoteatru Grunwald, na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu (działka nr 149/1 oraz części działek nr 162 i 163 w obrębie 18). 13.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 335/2022Informuję, że Gmina Miasta Toruń dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. PCK 37 w Toruniu (dz. nr 169, obręb 10) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 334/2022Informuję, że GVD CT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wileńskiej 2 w Kielcach dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej przy ul. Rzecznej w Toruniu (dz. nr 193/10, 192/5, 212/21, 193/9, 191/5, 191/22 obręb 57) 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 333/2022Informuję, że Pan Ireneusz Mulski dokonał zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Boboli 23 w Toruniu (dz. nr 311 obręb 37) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 332/2022Informuję, że Pani Maria Wiśniewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23 w Toruniu (dz. nr 214 obręb 49) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 331/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Wspólnoty Mieszkaniowej Szosa Okrężna 28-42 dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Sz. Okrężnej 28-42 w Toruniu (dz. nr 13/1, 15/1, 18/1, 44/1, obręb 5) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 330/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków S1, S2, S3 przy ul. Strobanda 12 w Toruniu (dz. nr 175/1, 183, obręb 30) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 329/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Jolanty Ulrich dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 3-rodzinnym – mieszkanie nr 1 przy ul. Kasprowicza 30 w Toruniu (dz. nr 49, obręb 6) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 12.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A