Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 26.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26092140
Data (2024-05-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 282/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 281/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 280/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 279/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 278/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 277/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 276/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Toruniu 29.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 254/2022Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie audytu energetycznego budynku biurowego przy ul. Młodzieżowej 31 w Toruniu zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej Dz.U. 2021 r. poz. 486 ze zmianami. 29.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 131/2022Data zgromadzenia: 2.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 19.00-21.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Toruń Plaza,
Przejazd: Toruń Plaza – Szosa Okrężna – Polna – Sz. Chełmińska – Kwiatowa – Ugory – Polna – Sz. Chełmińska – Bema – Matejki – Mickiewicza - Toruń Plaza,
Zakończenie: Toruń Plaza.
29.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 98/2022Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia ogłasza nabór najemców gminnych niezalegających z opłatami wobec Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (ZGM), chętnych do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego (bez: lokali przeznaczonych na najem socjalny, lokali zw. ze stosunkiem pracy oraz tymczasowych pomieszczeń) na nowo wybudowane, pełnostandardowe mieszkania. 29.08.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 69/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.81.2022.JF 29.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.6733.1/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu o windę osobową, na terenie położonym przy ul. Wojska Polskiego 47A w Toruniu (część działki nr 22/4, obręb 11). 29.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 253/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż rolet i folii okiennych dla Urzędu Miasta Torunia w budynku przy ul. Młodzieżowej 31. 26.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 252/2022Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 7 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Torunia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 26.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 251/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: Cześć 1. Zestaw komputerowy – 5 szt. Część 2. Urządzenie wielofunkcyjne – 5 szt. Część 3. Zestaw słuchawkowy – 5 szt. Część 4. Aparat telefoniczny IP – 5 szt. Część 5. Laptop – 2 szt. Część 6. Licencja MS Office 2021 -7 szt. Część 7. Licencja Eset Endpoint Antivirus NOD32 Suite na okres 1 rok– 7 szt. 26.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 250/2022Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie ewaluacji „Strategii rozwoju miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r." 26.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 249/2022Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia prosi o podanie ceny netto i brutto na wymianę baterii w dwóch urządzeniach UPS GreenForce 20 kVA (Zasilacz Bezprzewodowy Delta Power serii GreenForce 20 kVA) - lokalizacja ul. Legionów 70/76. 26.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 130/2022Data zgromadzenia: 10.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Błonia Nadwiślańskie, ul. księdza Jerzego Popiełuszki,
Przejście: Błonia Nadwiślańskie, ul. Popiełuszki, ścieżka w parku miejskim Martówka, Rybaki, Bydgoska, ścieżka w parku ogród muzyków, Fryderyka Chopina, Św. Jana Pawła II, most drogowy Piłsudskiego, przejście z chodnika zachodniego na chodnik wschodni, zejście ul. Ślimak Getyński, Bulwar Filadelfijski, wejście na Błonia Nadwiślańskie chodnikiem przed hotelem Copernicus,
Zakończenie: Błonia Nadwiślańskie.
26.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 129/2022Data zgromadzenia: 17.09.2022r.
Godzina zgromadzenia: 13.00-17.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: ul. Uniwersytecka,
Przejście: ul. Uniwersytecka, ul. Wały Sikorskiego, Aleja Jana Pawła II, ul. Kraszewskiego, ul. Broniewskiego, ul. Reja, ul. Bydgoska, ul. Przybyszewskiego, Park Miejski, przestrzeń nad Martówką,
Zakończenie: Park Miejski, przestrzeń nad Martówką.

UWAGA!
Organizator ODWOŁAŁ zgromadzenie w dniu 12.09.2022 r.
26.08.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 68/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność GMT przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.102.2022.ANP 26.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A