Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Piątek, 14.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26203459
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 288/2022

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Sadzenie konwalii na skwerze przy Alei św. Jana Pawła II 4-6”

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
26.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
05.10.2022
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :formularz ofertowy
- :zalacznik_1
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Halina Pomianowska
Data wytworzenia: 26-09-2022
Kto opublikował: Anna Karmienko
Data publikacji: 26-09-2022 13:52:33
Kto zmodyfikował: Anna Karmienko
Data ostatniej modyfikacji: 26-09-2022 13:55:40
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A