Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 26448971
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 284/2022

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: 1. założenie punktów pomiarowych w postaci dwóch łat wodowskazowych o długości do 1,5 m w studniach systemu odwodnienia na terenie Fortu VI w Toruniu z dowiązaniem geodezyjnym, do pomiaru poziomu zalegania wód gruntowych; 2. wykonanie 1 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów z dokładnością do 0,1 cm powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego; 3.sporządzenie dokumentacji z serii pomiarowej, także w wersji elektronicznej z ilustracją graficzną zmian w lokalizacji punktów pomiarowych w odniesieniu do pomiaru zerowego, którego wyniki wraz z lokalizacją reperów udostępni Zamawiający w dniu podpisania umowy.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
23.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
30.09.2022
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :treść ogłoszenia
- :formularz ofertowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Halina Pomianowska
Data wytworzenia: 23-09-2022
Kto opublikował: Halina Pomianowska
Data publikacji: 23-09-2022 12:11:22
Kto zmodyfikował: Halina Pomianowska
Data ostatniej modyfikacji: 23-09-2022 12:13:50
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A