Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Środa, 21.02.2024

Liczba wejść na stronę: 25764932
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 286/2022

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie koncepcji budowy miejsc do parkowania na odcinku ul. Watzenrodego od ul. Grasera do ul. Watzenrodego 8 wraz z zapewnieniem komunikacji i oświetleniem, z podziałem na 4 etapy realizacji robót

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
26.09.2022
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu:
Załączniki: - :Zapytanie ofertowe
- :Formularz ofertowy
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Prezydent Miasta Torunia
Kto wytworzył: Marcin Kowallek
Data wytworzenia: 26-09-2022
Kto opublikował: Alessandra Woszczyna
Data publikacji: 26-09-2022 10:13:57
Kto zmodyfikował: Alessandra Woszczyna
Data ostatniej modyfikacji: 26-09-2022 10:16:07
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A