Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 26082112
Data (2024-05-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Petycje

Ilość dokumentów: 138
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 14/2022Petycja ws. wyznaczenia dodatkowych stanowisk urzędniczych do sprzedaży biletów służących transportowi publicznemu - oddział Urzędu Miasta Torunia w galerii handlowej "Atrium Copernicus". 20.09.2022
Petycje 13/2022Petycja w sprawie przeznaczenia terenu między posesjami przy ul. Koszalińskiej 50 i 52 na tzw. park kieszonkowy. 02.08.2022
Petycje 12/2022Petycja w sprawie przebudowy Nadbrzeża w Toruniu 29.07.2022
Petycje 11/2022Petycja w sprawie uchwały regulującej parkowanie w rejonie "Ś" 08.07.2022
Petycje 10/2022Petycja o zaplanowanie wybudowania drogi asfaltowej o długości 580 metrów łączącej miasto Toruń z gminą Łysomice. 14.06.2022
Petycje 9/2022Petycja w sprawie złego stanu elewacji budynku przy ul. Rabiańskiej 9 w Toruniu, wpisanego do rejestru zabytków - nr rejestru A/104. 24.05.2022
Petycje 8/2022Petycja o podjęcie niezbędnych działań mających na celu zmianę zapisów Budżetu Obywatelskiego. 17.05.2022
Petycje 7/2022Petycja o montaż wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Turystycznej przy Szkole Podstawowej nr 27. 29.04.2022
Petycje 6/2022Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Torunia. 07.04.2022
Petycje 5/2022Petycja mieszkańców ul. Przy Skarpie w sprawie poprawienia bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz komfortu życia poprzez wykonanie naprawy nawierzchni ulicy Przy Skarpie nr 72-88 w Toruniu. 24.03.2022
Petycje 4/2022Petycja w sprawie upamiętnienia wydarzenia historycznego w przestrzeni publicznej Torunia przez nadanie imienia "Unii Hadzieckiej" ulicy lub jednemu z rond, placów lub skwerów. 23.03.2022
Petycje 3/2022Petycja w sprawie nadania nazwy ulicy, skwerowi lub placowi Miasta Torunia imienia Bohaterów Ukrainy 2022 roku. 23.03.2022
Petycje 2/2022Petycja w sprawie zmiany uchwały nr 60/15 Rady Miasta Torunia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia poprzez dostosowanie statutu tego podmiotu do obowiązujących przepisów prawa. 08.02.2022
Petycje 1/2022Petycja pn. "Po pierwsze bezpieczna, po drugie nowa ul. Przelot" 31.01.2022
Petycje 66/2021Petycja ws. wyznaczenia miejsc parkingowych przy ul.Studziennej w Toruniu. 13.12.2021
Petycje 65/2021w sprawie planowanego połączenia ul. Czarlińskiego z ul. Podgórną oraz z ul. Kilińskiego-Piaskową 10.12.2021
Petycje 64/2021w sprawie w sprawie przywrócenia kursowania linii nr 39 do Kaszczorka. 21.09.2021
Petycje 63/2021o podjęcie prac mających na celu wsparcie ponownego otwarcia pogotowia stomatologicznego w Toruniu i/lub poszerzenia programu zakresu programu wieloletniego "Toruń olśniewa uśmiechem". 30.08.2021
Petycje 62/2021o zmianę zapisów Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia i uznanie terenu w rejonie ulic św. Jana Bosko, Polnej, Ugory, Storczykowej i Szosa Chełmińska za tereny zielone z funkcją rekreacji dostępne dla ogółu mieszkańców i zmianę przeznaczenia tego terenu na teren zieleni, sportu i rekreacji, bez możliwości dalszej zabudowy. 27.08.2021
Petycje 61/2021Petycja do Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wstrzymania odstrzału dzików na terenie Torunia. 03.08.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A