Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 14.07.2024

Liczba wejść na stronę: 19992
Rating miasta Torunia

Rating miasta Torunia

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu czy instytucji, a także ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi. Ocena wystawiana jest przez agencje ratingowe. Ma specjalną skalę składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

Wiele instytucji międzynarodowych - banków, globalnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, międzynarodowych konsorcjów kapitałowych, jak i drobnych inwestorów - dokonując inwestycji, opiera swe decyzje na opinii agencji ratingowych i ich ocenach.

Dokumenty:

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Fitch Ratings
Data wytworzenia: 08-12-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 30-12-2010 11:38:03
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 27-04-2021 10:55:36
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt