Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 15877
Szkoły niepubliczne - podstawowa kwota dotacji

 

Informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 78e ust.1 oraz art. 89d ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego, która udziela dotacji szkołom i placówkom niepublicznym, zobowiązana jest ogłosić podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust 1-5 oraz jej aktualizacje, dokonywane na podstawie art. 78c ust.3, a także statystyczną liczbę dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacje na podstawie art. 78c ust2.

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Anna Łukaszewska
Data wytworzenia: 31-03-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 31-03-2017 12:16:01
Kto zmodyfikował: MS
Data ostatniej modyfikacji: 29-04-2022 09:19:36
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt