Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024

Liczba wejść na stronę:
Zamówienia publiczne - ogłoszenia

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych są publikowane w trzech grupach, w zależności od wartości zamówienia:

  • do 130 000 zł netto (BIP)
  • powyżej 130 000 zł netto (BIP)
  • od progów unijnych (platforma zakupowa) - dotyczy postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - tak zwane zamówienia unijne - wszczęte od dnia 18 października 2018 r.

Przejdź do ogłoszeń:

 


 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 21-11-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 21-11-2018 16:45:21
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 24-10-2022 12:08:48
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt