Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 16.06.2024

Liczba wejść na stronę: 26213111
Data (2024-06-16)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 933/2022w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 14 o funkcji gospodarczej stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 89. 15.09.2022
Uchwała RMT 932/2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 931/2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Ligi Polskiej i Tomasza Stawisińskiego w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 930/2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części parku Glazja i ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 929/2022w sprawie nadania Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. 15.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 342/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Gminy Miasta Toruń Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. PCK 37 w Toruniu (dz. nr 169, obręb 10) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 15.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 273/2022Wydział Środowiska i Ekologii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Wykonanie jednego przeglądu okresowego pompy LFP INFRA IF 1000/150T przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w Toruniu. 15.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 272/2022Wydział Środowiska i Ekologii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:Pomiar stateczności oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego oraz założenie łat wodowskazowych z dowiązaniem geodezyjnym na terenie Fortu VI w Toruniu. 15.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 271/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r. 15.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 108/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. 15.09.2022
Obwieszczenie RMT 86/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli. 15.09.2022
Obwieszczenie RMT 85/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość – w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 15.09.2022
Stanowisko RMT 8/2022w sprawie treści budżetu miasta na 2023 rok. 15.09.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.40/2022Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1034_A, Toruń, ul. Wyszyńskiego 19. 14.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 341/2022Informuję, że Pani Ewa Zakrzewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie przy ul. Brązowej 13 Toruniu (dz. nr 141, ob. 72), zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 14.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 340/2022Informuję, że Pan Mateusz Kowalkowski dokonał zgłoszenia wymiany pieca gazowego na dwufunkcyjny, umieszczenia wkładu kominowego kwasoodpornego, wymiany istniejącego przewodu gazowego wewnątrz mieszkania nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wita Stwosza 6 w Toruniu (dz. nr 14, obręb 13) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 14.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 339/2022Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Kameralnej 6-8 w Toruniu dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Kameralnej 6-8 w Toruniu (dz. nr 887 obręb 63) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 14.09.2022
Zarządzenie PMT 332/2022w sprawie ustalenia regulaminu III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szubińskiej 23, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 14.09.2022
Zarządzenie PMT 331/2022w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 25-61 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 14.09.2022
Zarządzenie PMT 330/2022w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 9-11 i ul. Edmunda Halleya 2-10 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 14.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A