Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 35099
Elektroniczne zbiory aktów prawnych

Elektroniczne zbiory aktów prawnych:

Zobacz też internetowe bazy zawierające:

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zmiany do ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. nr 117, poz.676),  Prezydent Miasta Torunia udostępnia nieodpłatnie w postaci elektronicznej: akty prawa miejscowego, dzienniki urzędowe, Dziennik Ustaw i Monitor Polski w godzinach 7.30.-17.00 w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 126b oraz Wały gen. Sikorskiego 8.

Wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne i wykonywane w siedzibie punktu przy ul. Grudziądzkiej 126b. Wysokość opłat określona została w załączniku nr 3 do zarządzeniu nr 386 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu informacji publicznej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 27-12-2011
Kto opublikował: Mariusz Szefera
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 03-04-2015 10:46:30
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt