Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Poniedziałek, 24.06.2024

Liczba wejść na stronę: 17673
Dostępność dokumentów elektronicznych dla osób niepełnosprawnych


Informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z póz. zm.) od dnia 8 grudnia 2015 r. w serwisie bip.torun.pl wszystkie dokumenty elektroniczne publikowane są w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Archiwalne dokumenty, z uwagi na ich ilość, udostępniane są na życzenie klienta. W tym celu prosimy wysłać wiadomość na adres dostepne@um.torun.pl, w treści wiadomości podając nazwę lub bezpośredni link do potrzebnego dokumentu.
  
Dokumenty zostaną niezwłocznie odesłane w dostępnej formie na adres poczty elektronicznej użytkownika.

Koordynator redakcji BIP

    Paweł Piotrowicz
    Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji

    Urząd Miasta Torunia
    ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
    87-100 Toruń
    tel. 56 6118747
    e-mail: p.piotrowicz@um.torun.pl 
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 08-12-2015
Kto opublikował: MS
Data publikacji: 08-12-2015 13:38:49
Kto zmodyfikował: MS
Data ostatniej modyfikacji: 08-12-2015 14:04:32
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt