Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 14.07.2024

Liczba wejść na stronę: 933125
Nazwa instytucji:

Samorządowe jednostki organizacyjne i spółki


Administracja zespolona

Bezpieczeństwo publiczne

Edukacja
Przedszkola, Szkoły podstawowe, Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne , Szkoły specjalne, Szkoły artystyczne, Placówki

Edukacja przyrodnicza

Gospodarka komunalna

Kultura, turystyka i sport
Informacja turystyczna, Teatry, Orkiestry, Centra Kultury, Rekreacja, Muzea, Domy kultury, Pozostałe instytucje kultury

Spółki prawa handlowego

Wsparcie dla biznesu

Zdrowie i pomoc społeczna
Zakłady opieki zdrowotnej, Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, Profilaktyka uzależnień, , Domy dziecka, Instytucje pomocy społecznej


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A