Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Niedziela, 14.07.2024

Liczba wejść na stronę:
 

Sprawozdania finansowe Gminy Miasta Toruń

 

Za rok 2021:

 1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2021 (publikacja: 06.07.2022)
 2. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 3. Łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)
 7. Informacja dodatkowa - wyciąg z danych na dzień 31.12.2021 r. (publikacja: 10.05.2022)

Za rok 2020:

 1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2020 (.pdf, publikacja: 09.06.2021)
 2. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)
 3. Łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)
 4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)
 6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)
 7. Informacja dodatkowa - wyciąg z danych na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 04.05.2021)


Za rok 2019:

 1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2019.
 2. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 3. Łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
 6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.
 7. Informacja dodatkowa - wyciąg z danych.


Za rok 2018:

 1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń za rok 2018.
 2. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 3. Łączny bilans jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
 6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Miasta Toruń sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

 

 

 

 

 


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Aneta Pietrzak
Data wytworzenia: 09-05-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-05-2019 11:19:06
Kto zmodyfikował: Martyna Mielcarz-Iwińska
Data ostatniej modyfikacji: 06-07-2022 14:42:56
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt