Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 18789
Dla niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Torunia - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miasta Torunia znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą. W toruńskim magistracie „migają” cztery osoby.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miasta Torunia zamiar skorzystania z tłumacza.

  • Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej na 3 dni przed wizyta w urzędzie.

  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres: umt@um.torun.pl lub faksem na nr: 56 6224129

  • Wysłać SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod nr telefonu komórkowego: 662 071595

  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 65 6118722.

/-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Romuald Popławski
Data wytworzenia: 30-03-2012
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 30-03-2012 11:45:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 09-01-2024 12:26:38
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt