Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 15153
Zasady kształtowania wynagrodzeń

Informacje o zasadach wynagradzania członków niektórych organów spółek miejskich są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wykaz uchwał organów spółek, podejmowanych w tej sprawie, jest uzupełniany na tej stronie na bieżąco.

 

Informacje o uchwałach podjętych od dnia 1 lipca 2018 r.

 


Informacje o uchwałach podjętych do dnia 30.06.2018 r.:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.:

Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:

Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.:

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

Urbitor Sp. z o.o.:

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o.:

Targi Toruńskie Sp. z o.o.:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.:

Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna:

 /-/

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Ewa Kossakowska
Data wytworzenia: 06-07-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 06-07-2017 15:45:46
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 24-01-2022 15:12:40
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt