Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę:
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta Torunia

 Za rok 2021:

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r. (publikacja: 26.04.2022)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r. (publikacja:26.04.2022)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021r. (publikacja: 26.04.2022)
 4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Torunia wraz z załącznikami sporządzona na dzień 31.12.2021r. (po korekcie, publikacja: 04.05.2022)

Za rok 2020:

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)
 4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Torunia sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. (publikacja: 05.05.2021)


Za rok 2019:

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r.
 4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Torunia sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.


Za rok 2018:

 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
 4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Urzędu Miasta Torunia sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

 /-/

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Małgorzata Jóźwicka
Data wytworzenia: 09-05-2019
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 09-05-2019 11:17:16
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 04-05-2022 14:23:00
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt