Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Sobota, 20.07.2024

Liczba wejść na stronę: 46954
Załatw przez Internet

 

Usługi dostępne w toruńskim profilu systemu e-PUAP (dla osób mających konto w ePUAP):

 

Usługi realizowane za pośrednictwem platformy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki:

 

Usługi dostępne za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej udostępnianej przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Torunia:

 

Strony powiązane:

 

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: P.Piotrowicz, K.Kisielewski
Data wytworzenia: 28-12-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 28-12-2010 14:02:27
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 07-06-2019 09:48:56
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt