Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 21.05.2024

Liczba wejść na stronę: 11130
Elektroniczne zbiory aktów prawnych

Konsultacje społeczne

W wypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla Miasta Torunia mogą być przeprowadzane przez Radę lub Prezydenta konsultacje z mieszkańcami Miasta Torunia.

Konsultacje przeprowadza się w celu:
1) zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio wpływających na sposób lub jakość ich życia;

2) aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju samorządności i kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie miasta;

3) polepszania współpracy organów miasta z mieszkańcami oraz wzmacniania i realizowania idei leżących u podstaw tworzenia wspólnoty samorządowej;

4) zbierania opinii, uwag i propozycji w określonej sprawie dla wyboru optymalnych rozwiązań.


Szczegółowe informacje o konsultacjach:


Ważne dokumenty:

Plany konsultacji społecznych na poszczególne lata:

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 03-01-2014
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 15-03-2022 09:52:36
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt