Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 



UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 30.11.2023

Liczba wejść na stronę: 26560




Nazwa instytucji:

Administracja zespolona


Liczba jednostek: 4
1-4 
 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
ul. Mazowiecka 49A, 87-100 Toruń
tel. sekretariat: 56 658 02 02; (informacja) 56 658 02 12
fax 56 658 02 01
e-mail: toto@praca.gov.pl
muptorun.praca.gov.pl
dyrektor Weroniecka Violetta 
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a, 87-100 Toruń
tel. 56 652 25 42; 56 652 25 43 ; 56 652 25 25
e-mail: biuro@pinbpg.torun.com.pl
www.pinbpg.torun.com.pl

- prowadzi działalność inspekcyjno-kontrolną w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenie miasta Torunia
- prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane
- sprawdza dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
- prowadzi postępowania wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych
dyrektor Robert Bogusławski 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul.Legionów 70/76, 87-100 Toruń
tel. 56 611 92 00
fax 56 611 92 12
e-mail: sekretariat@straz.torun.pl
www.straz.torun.pl
 
Komenda Miejska Policji
ul. Grudziądzka 17, 87-100 Toruń
tel. 47 754 28 11 (centrala)
e-mail: komendant-torun@bg.policja.gov.pl
bip.torun.kmp.policja.gov.pl

1-4 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A