Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Czwartek, 18.04.2024

Liczba wejść na stronę: 141781
Podatki i opłaty lokalne


Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2022 r.:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
uchwała nr 739/2021 RMT

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających nieruchomość we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracjiDeklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
  
Deklaracja  - osoby prawne
DN-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-1
ZDN-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDN-2
ZDN-2 - wersja xlsx  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających nieruchomość na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracjiDeklaracje w formie elektronicznej                  

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)

formacja - osoby fizyczne

IN-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-1

ZIN-1 - wersja xlsx


Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIN-2

ZIN-2 - wersja xlsx


Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIN-3


ZIN-3 - wersja xlsxDruki związane z udzielaniem pełnomocnictw:

UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji
papierowej
OPL-1P - zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa UPL-1P
PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPD-1
PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
OPS-1 - zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa PPS-1

  zobacz także:

UCHWAŁA NR 503 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

UCHWAŁA NR 498 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych.

UCHWAŁA NR 499 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Strefy Staromiejskiej

UCHWAŁA NR 500 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

UCHWAŁA NR 501 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

UCHWAŁA NR 502 RMT z dnia 22 października 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego.


2. Podatek od środków transportowych

Stawki:

Wysokość stawek określa: uchwała nr 738/2021 RMT


 

3. Podatek rolny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających grunty rolne we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja  - osoby prawne
DR-1

Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-1

ZDR-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDR-2

ZDR-2 - wersja xlsx

  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających grunty rolne na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja  - osoby prawne
IR-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-1

ZIR-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIR-2

ZIR-2 - wersja xlsx
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIR-3

ZIR-3 - wersja xlsx

 

4. Podatek leśny

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

  • Wzory deklaracji dla osób prawnych oraz osób fizycznych posiadających lasy we współwłasności z osobą prawną:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja  - osoby prawne

DL-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-1

ZDL-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZDL-2


ZDL-2 - wersja xlsx

  • Wzory informacji dla osób fizycznych posiadających lasy na własność lub we współwłasności z innymi osobami fizycznymi:


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019r. lub korekta dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2019r. zgłoszenia należy dokonać na nw. drukach informacji lub deklaracji Deklaracje w formie elektronicznej

(plik interaktywny należy zapisać na dysku a następnie otworzyć za pomocą przeglądarki pdf)
Deklaracja  - osoby prawne

IL-1


Załącznik 1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-1

ZIL-1 - wersja xlsx
Załącznik 2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych

ZIL-2

ZIL-2 - wersja xlsx
Załącznik 3 – dane pozostałych podatników

ZIL-3

ZIL-3 - wersja xlsx

 

5. Opłata targowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń od 2017 roku nie obowiązuje opłata targowa!

Patrz: Uchwała nr 362/2016 RMT z dnia 21.07.2017 r.


6. Opłata miejscowa

Na terenie Gminy Miasta Toruń nie obowiązuje opłata miejscowa.


Opłata została zniesiona na mocy wyroku NSA z dnia 05.05.2022 r. sygn. akt III FSK 3103/21.


7. Opłata skarbowa

wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowejKOMUNIKATY

- od dnia 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

-  decyzje ustalające wysokość podatku na 2021 rok będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Podatek można opłacać na indywidualny numer konta podany na każdej decyzji. Wpłat bez prowizji można dokonać w kasie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B.
Materiały dodatkowe: 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Janusz Roguski
Data wytworzenia: 01-12-2010
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Janusz Roguski
Data ostatniej modyfikacji: 20-07-2022 10:49:26
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt